Jerzy Grupiński - Kret

Rozchylają się już twe płatki gwiazdo                                                                                                     
pulsuje krwiste wnętrze
- gaśnie słońce
już diabeł
zapala nam
w oczach świeczki


Zamknij więc usta
co wiesz o krecie
oglądając pulchne zwrotki
pszennych kopczyków
wierszy