Historia jest empiryczną nauką społeczną badającą dzieje społeczeństwa ludzkiego w konkretnych fazach jego rozwoju. Historia ma więc perspektywę humanistyczną, stąd – w odróżnieniu od nauk przyrodniczych - rozpatruje przyrodę, krajobraz i ukształtowanie terenu, klimat nie jako zjawiska same w sobie, tylko w odniesieniu do człowieka, głównie wpływu na postępowanie jednostek oraz zbiorowości i vice versa (W ostatnim okresie perspektywa ekologiczna zachęciła historyków do poważniejszego zajęcia się tym vice versa, czyli wpływem człowieka na środowisko naturalne, głównie poprzez działalność gospodarczą).

Organizatorem IV Festiwalu Poezji „Słowiańska Brosza” była Grupa Artystyczna KaMPe działająca przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Festiwal patronatem medialnym objął Tydzień Polski.

Nazwę „Słowiańska Brosza” wprowadzono w tym roku. Inicjator Festiwalu Aleksy Wróbel na uroczystej inauguracji wyjaśnił, że „Słowiańska Brosza” jest symbolem graficznym Festiwalu i równocześnie nagrodą przyznawaną corocznie osobom, które mają duże zasługi
w upowszechnianiu literatury na arenie międzynarodowej.

Chwiejnie minie następny weekend. Tak jak poprzedni minął i jak mija ten, co jest. Podrepta, zatoczy się i upadnie. Nostalgicznie przebierze rękami, licząc na ratunek, aż dostanie z pięści w twarz i nie zaśmie już się unosić. Zamilknie w niepamięci. Łatwo przecież zapomnieć to, co się utopiło w płynie. Zalało by się uwolnić.

Bigiel. Bigiel. Bigiel. To nie to samo co bajgiel. Nie ma dziury, jest ciągły i stoi po przeciwnej stronie masy. Myślało głupie dziecko, że mając bigiel dorosłe będzie. Zaszpanuje, a torebka wypełni luki, którym nie podołał umysł.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org