Dariusz Filinger - Cztery żywioły kuchenne

Sól - płacz
piana przypływów na falochron rzęs
 
Ocet -  strach
likwidacja myśli w ucieczce do środka


Cukier -  śmiech
 pogarda na zewnątrz dla strzępu ciała

Pieprz - złość
ostre krawędzie rozpalonych skroni

Strzępy
            chłodu
                       w ucieczce
                                      do przodu
falochron
                myśli
                         likwidacja
                                            ciała
krawędzi
rozpalonych
                   ostra
                   piana
na zewnątrz rzęs do środka skroni

Jeść albo nie jeść  – oto jest pytanie
 
cud kulinarny stwórcy reklamować
                              przed podaniem

Również tego autora