• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Swiatosław Wakarczuk - Chwila, przeł. Józef Szczepański

   

  Мить

   

  Chwila

   

  Напиши на чужому конверті               
  Те,що у листі не згадав.               
  І за крок до відважної смерті       
  Будь таким,яким Бог тебе знав. 

       

  Napisz na cudzej kopercie 
  To, coś w liście napisać chciał.
  I o krok od odważnej śmierci
  Bądź takim, jakim Bóg ciebie znał.

  І поглянь, як навколо світає,              
  І як сніг неймовірно блищить...           
  Не спіши, хай вона зачекає               
  Ще мить...           

            

  I popatrz jak dookoła świta,
  I jak śnieg niewiarygodnie błyszczy…
  Nie śpiesz się, niech ona zaczeka
  Jeszcze chwilę…

   

  Пригадай той садок коло хати,           
  Де плекав свої мрії малим               
  Де читав перед сном тобі тато,         
  А ти сидів коло вогнища з ним...   

       

  Wspomnij ogródek ten koło chaty,
  Gdzieś płakał i marzył i śnił
  Gdzie czytał przed snem tobie tato,
  A ty przy ognisku siedziałeś z nim…

   


  Поверни своє перше кохання           
  Най душа, як тоді,защемить...           
  Посміхнись ти для неї востаннє          
  Краще так-так хоч менше болить   

        


  Wróć myślami do pierwszej miłości
  Tej, co do bólu serce ściskało…
  I na ostatek uśmiechnij się radośnie
  To wtedy mniej będzie bolało

   

  Напиши на простому конверті           
  Те,що так у житі не згадав,              
  І за крок до відважної смерті              
  Будь таким, яким Бог тебе знав...  

        

  Napisz na zwykłej kopercie
  To, coś w życiu powiedzieć nie śmiał,
  I o krok od odważnej śmierci
  Bądź takim, jakim Bóg ciebie znał…

   

  Потерпи,                          
  Най вона зачекає ще мить...              
  Не спіши...                       
  Вже весна наступає за мить...    

        

  I wytrzymaj,
  Niech ona zaczeka…
  Nie śpiesz się...
  Już wiosna nadchodzi - za chwilę…

   

    
         
  Z ukraińskiego przełożył Józef Szczepański

   

   

   

   

   

   

   

  Również tego autora