Agnieszka Rautman-Szczepańska - Zabawa w Stwórcę

ciekawe kiedy naukowcy
udowodnią istnienie Boga

to będzie jak odkrycie
bakterii
lub cząstek elementarnych


zdemaskowanie niewidzialnego
rozpala wyobraźnię
i pychę

bo może Bóg to po prostu
genialny genetyk

choć trudno mu dorównać

nie każdy kto sklonuje owcę
będzie Dobrym Pasterzem