Agnieszka Rautman-Szczepańska - Stadium rozwoju

jesteś imago
gotowym przeobrażeniem

czy tylko wyobrażeniem?


kompletny
i ostateczny

doskonały?

a może tylko ci się zdaje
a Bogu się uroiło

na obraz i podobieństwo