Paweł Ziółkowski - Limeryki (6)

* * *
Znakomity murarz o długim stażu z Czyrku
chciał jak najszybciej skończyć wznoszenie budynku.
Niezbyt dbał o zaprawy jakość,
niedokładnie mierzył wysokość.
Rzekł krytykowi domu, że ma iść do cyrku.* * *
Obrazy malarza z Krakowa akceptacji
nie zyskały, lecz krytycy nie mieli racji.
Piękne sceny bitewne tworzył,
Wiele wyrzeczeń przy tym spożył.
Raz karykatury wrogów sprzedał na aukcji.