Akces Inflantczyków do Cerkwi

Pierwszy biskup ryski Irinarch (Popow) mimowolnie stał się współudziałowcem masowej konwersji łotewskich chłopów na prawosławie. A było to tak:

Nieurodzaj i głód w 1840 roku zmusiły chłopów do przybycia do Rygi do generał-gubernatora Matwieja Iwanowicza Palena (Carl Magnus von der Pahlen; 1779-1863) ze skargą na bezwzględne postępowanie właścicieli ziemskich (głównie Niemców), którzy nie chcieli podzielić się z poddanymi zgromadzonymi zapasami żywności. Rosyjski administrator potraktował skarżących się jako buntowników i nakazał im powrót do domów.

W uciańskim okręgu, w oniksztyńskim rejonie, przy szosie biegnącej z Poniewieża do Onikszt leży wieś Rogówek (lit. Raguvėlė). Na jej wschodnim obrzeżu zachował się zespół pałacowy, będący jednym z największych na Litwie, złożony z 19 budynków. Począwszy od XVIII wieku, aż do 1940 roku należał do ziemiańskiej rodziny Komarów, pieczętującej się herbem własnym (Komar).

Kultura i religia – dwie sfery ludzkiej aktywności, twórczości i uczestnictwa w dorobku pokoleń, nie tylko w nauce ale i w życiu społeczeństw państw socjalistycznych były sztucznie rozdzielane. Przeciwstawiano je sobie, a nawet wartościowano i stygmatyzowano, twierdząc, że kultura jest czymś bardziej postępowym niż religia. Miało to miejsce przede wszystkim w Związku Radzieckim, ale też w pewnym zakresie także w innych krajach socjalistycznych.

Przepisy wykonawcze do dekretu białoruskiego prezydenta ws. ruchu bezwizowego po Kanale Augustowskim zostały zatwierdzone rozporządzeniem białoruskiego rządu 17 października 2016 roku. Możliwość przebywania na Białorusi bez wizy do pięciu dób dotyczy parku turystycznego Kanał Augustowski, Grodna i jego okolic. Rozporządzenie obowiązuje do końca 2017 r.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org