Czyta się tę powieść bardzo dobrze, z niecierpliwością czeka się na następną stronę, głowa trochę boli od myślenia. Czyż może być lepsza rekomendacja dla prozy? 
Jest to powieść naturalistyczna, z pewnym nawet przechyłem w kierunku ekshibicjonizmu. Uderzają bezpruderyjne, odkobiece opisy stosunków seksualnych, szokuje opis zamordowania noworodka przez akuszerkę poprzez wbicie igły w ciemię niemowlęcia (s. 248).

Prawosławie na Inflantach, pomijając zależne od Połocka, średniowieczne lokalne władztwa w Jersice i Kokenhuzie (Koknese) sprzed okresu państwowego oraz diasporę w Nadczudziu, też z tego samego okresu, jest w zasadzie elementem rosyjskiej kolonizacji imperialnej. W zasadzie, gdyż pod koniec pierwszej połowy XIX wieku Inflanty zaskoczyły cały świat chrześcijański dobrowolnym przejściem znacznej, bo ponad 100-tysięcznej grupy luterańskich Łotyszy i Estończyków na łono Cerkwi prawosławnej.

10 października Rosja i Białoruś wypracowały porozumienie w sprawie, narastających już od początku br., rozbieżności odnośnie ceny rosyjskiego gazu dla Białorusi oraz warunków współpracy w sektorze naftowym. W myśl zawartego kompromisu władze białoruskie wycofają się z ogłoszonej na początku października 50-procentowej podwyżki opłat za tranzyt rosyjskiej ropy naftowej (ropociągiem Drużba) oraz zwrócą Gazpromowi 300 mln USD zadłużenia z tytułu stosowania od stycznia 2016 roku jednostronnie obniżonej ceny rosyjskiego gazu (z kontraktowych 132 USD do ok. 80 USD za 1000 m3).

W liczącej 1,1÷1,2 mln ludności Estonii łupki bitumiczne generują 80 procent konsumowanej energii, zapewniając temu państwu bezpieczeństwo energetyczne.

Wschodnia Wironia (Ida-Virumaa) w Estonii to region, w którym ma miejsce 70 procent światowego wydobycia łupków bitumicznych (ok. 30 mln ton rocznie).

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org