W 2008 roku, liczący 7.000 wiernych, Estoński Apostolski Kościół Prawosławny (Eesti Apostolik-Õigeusu Kirik) w randze autonomicznej metropolii, podzielono na 3 diecezje ze stolicami w: Rewlu (Tallinn), Dorpacie (Tartu) i Parnawie (Pärnu).

Katedrą w Dorpacie został sobór pw. Zaśnięcia Bogarodzicy (Tartu Jumalaema Uinumise kirik) przy ul. Magaisini 1, a więc w samym centrum tego, drugiego co do wielkości miasta Estonii.

Monograficzny artykuł poświęcony ikonopisowi z Wilna Iwanowi Ipatijewiczowi Michajłowowi (1893-1993) napisali Mari-Lis Paaver i Grigorij Władimirowicz Potaszenko pt. Staroobriadczeskaja ikonopis' w Polsze: tworczestwo I.I. Michajłowa w Wilniusie w 1929-1939 gg, zamieszczając go w zbiorze Prawosławnaja kultura wczera i siegodnia (Olsztyn 2015).

Po wnikliwych studiach twórczości i życiorysu ikonopisa, badacze stwierdzili, że praca I.I. Michajłowa wyrosła ze staroprawosławnej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XIX wiekach, ale też z ożywienia na przełomie XIX wieku tego segmentu izografii, co wynikło na tym terenie ze spotkania się z wielowątkową wszechruską kulturą Imperium Rosyjskiego. W tym czasie też na nowo zaczęto odkrywać „starą ikonę” (ros. driewnaja ikona).

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org