Ludwik Filip Czech - * * * (Tylu mi ludzi umarło)

Tylu mi ludzi umarło
Tylu odeszło w zaświaty
A jak dotąd żadnego od nich listu
Smsa
Emaila


A przecież obiecywali -
Przetrzemy ci drogę
Przybędziemy
Zobaczymy
Napiszemy

A teraz milczą
Jakby zapadli się
Pod ziemię

A ja czekam i
Czekam
I trzymam się nadziei
Jak topniejącej
Kry

Również tego autora