Roman Ciesielski - Zamykasz oczy

zamykasz oczy przed błyskiem
i uśmiechasz się do słońca
mam adres i trafimy tam na pewno
to była chyba ulica krótka
nigdy nie spotkałem na niej człowieka

ale często słyszałem śpiew dlatego
musimy tam dojść przed nimi
by zanucić cicho wszystkie chwile najkrótsze
by znaleźć klucz do nieznanego
musimy tam dojść przed sobą