Grzegorz Lewkowicz - Fraszki - Facilius est consolari afflictum, quam sustinere

Spis treści

Facilius est consolari afflictum, quam sustinere
„Człowieka nieszczęśliwego (w domu)
łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc”.
Dla żon - panowie, dla mężów - panie,
mają w usługach, więc... – pocieszanie.