Grzegorz Lewkowicz - Fraszki

Spis treści


Facilius est consolari afflictum, quam sustinere
„Człowieka nieszczęśliwego (w domu)
łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc”.
Dla żon - panowie, dla mężów - panie,
mają w usługach, więc... – pocieszanie.


Fallite fallentes
„Okłamujcie kłamiących” – to nie grzech,
gdy ktoś wam kłamie – wy kłamcie za trzech.
U Owidiusza w „Sztuce kochania”,
można też liznąć  sztuki kłamania.


Fama crescit eundo
Każda „plotka rośnie rozchodząc się”,
lecz skąd pochodzi nie każdy to wie.
W maglach przed laty miała korzenie,
na politycznej dziś rządzi scenie.