Ewa Poniznik - Defragmentacja

nastaw budzik zbudzimy się tam
gdzie nas już nie ma poskładamy
nasze pościele strzepiemy kurz
ze snów z czystymi kartami pójdziemy

do pracy do życia swoich nowych
imion zgubimy gdzieś pamięć dopiszemy
inną bez skojarzeń domysłów głupich
dźwięków złudy teraz już nie będzie


pustych liter bezpańskich nazwiesz mnie
od nowa wysylabizujesz zatwierdzisz
zapiszesz w swym systemie nie kopiuj
nie wycinaj nie zwiększaj rozdzielczości

przejdę do nawiasu nim postawisz kropkę