Robert Pisarek - * * * (Kolejka)

* * *

Kolejka
po chleb i wodę.
Po kilka słów
dla mnie i ode mnie.
Śmieję się w duszy
i stoję w kolejce,
bez niecierpliwości
i znużenia.
Bo można
porozmawiać.