Ariana Nagórska - Wejść, gdzie brak wyjścia...

                   (...)
                   a gdyby
                   zamiast biec
                   przybyć:
                   (Wojciech Kawiński, Słowo po słowie,
                   Kraków 2012, s. 88)


Tak od niechcenia zajrzeć do lękliwych
do porażonych perspektywą spisku
Poczuć się z nagła wśród formalnie żywych
niczym dwuznaczny prorok z teledysku


Rzucić myśl ckliwą by się rozluźnili
ukryć ironię bo nie wiedzą co to
i potakiwać gdy będą twierdzili
że wokół marność, hołota i błoto

A gdy z tych mroków wyjdziesz ku lepszemu
fakt nie do wiary ich wierze się przyda
bo oczekują nie wiadomo czemu
na czary-mary i cuda-niewida

                                      11VII 2016

Również tego autora