Ryszard Kowrygo - Kainowa zbrodnia

Czy jest ci znana? Gdzie, kiedy, jak?
Zagraża, zawisła nad  ufnym, nieświadomym niczego.
Odrodziła się na naszych  niewidzących oczach, na Kresach.
Lwów, Tarnopol, Stanisławów głoszą chwałę bojcom UPA.

Pomniki Bandery, Szuchewycza i rezunom UPA,
nie są wytworem chorej wyobraźni.
Stoją również w Polsce, w Hruszowicach i górze Chryszczata.
Infekcja faszyzmu – integralnego nacjonalizmu – zaraża
Wschodnią Ukrainę. Cała Ukraina znajdzie się w szponach diabła.


Lachy, oddajcie 19 powiatów Wielkiej Ukrainy,
słyszę głos z czeluści studni, bielącej ludzkimi kośćmi.
Pod powiekami odżywają straszne noce, zbliża się łuna pożarów.
Czas zagłady i apokalipsy nieuchronnie się zbliża.

Pamiętaj, Noc Długich Noży to nie tylko historia, to ostrzeżenie.
Grzech nie osądzony i rozliczony, odżywa.
Banalizacja i sakralizacja zła, przez metropolitę grekokatolickiego
Andrzeja Szeptyckiego, wydaje zatrute owoce.
Ksiądz ukraiński i pop, święcący narzędzia mordu i zbrodni.

Trwa ostrzenie siekier i pił. Czuwaj! Będziemy rizat  Lachiw!!!
Bezczynność przyszłej ofiary rozzuchwala napastników.   
Od nas zależy czy powtórzy się czas kainowych nocy.

                                                            Gliwice, 08.07.2013 r.

Również tego autora