Henryk Kozak - Prośba

modliłem się przed cudownym obrazem
Czarnej Madonny
klęczałem w podzięce przed grobem Jej syna
w zaułkach Betlejem
Jerozolimy i Nazaretu
szukałem Jego śladów
wychwalałem Boga w świątyniach Paryża i Rzymu

 

a moja matka
przez całe swoje życie
modliła się w drewnianym kościółku w Sitniku
miejscowości której
nie ma chyba nawet
na niebiańskiej mapie

lecz to ona
a nie ja
zasłużyła na miejsce
w Twoim orszaku

odszukaj ją Panie