Aleksandra Opalińska - * * * (Światło wzeszło ruch nieba)

                    * * *

Światło wzeszło ruch nieba
dotrzymuje słowa kiedy po raz pierwszy
mogłabym powiedzieć coś co we mnie mieszka
stare sprawy w nowym świetle przesuwają
krawędź mogę oddychać poza myślami
myśli nadają bieg wskazówkom zegara
zmienia się scena jedna za drugą
nowa koncepcja zostaje piątek
w przejsciu