Nazwa Wołosi Wlah wywodzi się od germańskich słów walh, wealh, które oznaczały człowieka posługującego się językiem celtyckim. W późniejszym  okresie termin ten został szerzej zaadaptowany dla grup ludów mówiących językami romańskimi.                

To samo znaczenie mają angielskie słowa Wales - Walia, gdzie mieszkali zromanizowani Celtowie, podobnie jak Walonia w Belgii, kanton Valais w Szwajcarii. Wołochami określa się  ludności pasterską wywodzącą się z Bałkanów pochodzenia romańskiego.       

Współpracownica dodatku „Myśl Literacka” do „Myśli Polskiej”, Teresa Kaczorowska, oprócz form pisanych prozą uprawia również poezję. Nie jest nowicjuszką w tym zajęciu, bo wydała kilka zbirów swoich wierszy: „Dotyk prawdy” (2002), „Ze słownikiem w duszy”, „Cztery wiosny” (2008), „Dla Wandy” (2009). Jako działaczka kultury prowadzi autonomiczny oddział Związku Literatów Polskich w Ciechanowie. Jest plastyczką i dziennikarką, redaguje „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Położyła duże zasługi dla podniesienia poziomu życia na Ziemi Mazowieckiej.

Historia literatury od dłuższego czasu choruje na swoistą schizofrenię. Z jednej strony deklaruje niechęć do socjologizowania, twierdząc, iż literatura jest samoistną wartością i ocenianie jej przez pryzmat jej społecznej percepcji jest błędem, z drugiej zaś właśnie ów socjologizm, nie do końca zresztą świadomie, nauka ta preferuje.

Chiny - czy możliwym jest poznanie tego kraju jeśli nie spędziło się tam kilku lat? Zamiast odpowiedzi  odniosę się do liczb, zawartych w szkolnym w opisie. Chińska Republika Ludowa, bo taka  jest oficjalna nazwa, to kraj obszarowo 36,7 razy większy od Polski, ludnościowo około 30,8 razy (około, bo dokładna liczba ludności nie jest możliwa do ustalenia). Samych miast liczących powyżej miliona mieszkańców jest już ponad 50.

Strona 1 z 9

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org