Adam Decowski - Fraszki (7)

Postęp                        

Już niedługo i pies
napisze SMS.

 

Polska                        

Teraz nasza Polska
z tego głównie słynie,
że chociaż jest piękna
to jednak w ruinie.

 

Służbistka                        

Odmawia służbowo
to i owo…