Wojciech Kawiński - Wczorajsze jutro

wywodzimy się z uczuć, błędów i skażeń
jakich -
to się dopiero, w przeszłości okaże

Również tego autora