Dotknęłam Indii. Dotknęłam - bo czas jaki tam spędziłam nie upoważnia mnie do stwierdzenia ,że poznałam ten ogromny różnorodny geograficznie i kulturowo kraj. Nie będę opisywała miejsc, które programowo zaliczyłam. Są one opisane w wielu, bardziej czy mniej rzetelnych, przewodnikach, które wcześniej przeczytałam. Ja poza “zaliczaniem” turystycznych, miejsc bardzo chciałam w tym krótkim czasie i na miarę wycieczki zorganizowanej przez biuro podroży, wchłonąć jak najwięcej z atmosfery tego kraju, o którym wiedziałam, że jest fascynujący i pełen kontrastów.

Bydgoszcz w latach przedwojennych położona była blisko granicy z Niemcami a także z Wolnym Miastem Gdańsk. Zagrożenie militaryzmem niemieckim było duże; Niemcy nie pogodzili się ze stratą ogromnej części terytorium Pomorza i całej Wielkopolski na rzecz odrodzonej Polski. Dla nich, tzn. Niemców, Polska ówczesna to „państwo sezonowe”. Podobnie myśleli przywódcy ZSRR. Znane jest powiedzenie Mołotowa, iż Polska to bękart traktatu wersalskiego. Szczęki obydwu wrogów powoli się zaciskały aż połknęły Polskę  jesienią 1939 roku.

W moim artykule chciałbym zwrócić uwagę jak w zarysie kształtowało się i kształtuje obecnie pojęcie kultury.

Termin kultura pochodzi z łac. „cultura”, która oznacza uprawę roli  a Cyceron przyjął to metaforycznie jako „uprawę umysłu” (cultura animi, cultura mentis). W wyrażeniu „agrokultura” znaleźć można jego sens źródłowy. W Europie zachodniej to przenośne rozumienie kultury rozszerzono na każdy zbiorowy wysiłek ludzki, który dąży do udoskonalenia jakiegoś przedmiotu lub czynności1.

Strona 1 z 11

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org