Józef Bułatowicz - KOWIEŃSKIE ZABYTKI

To najbardziej litewskie miasto w całej Liwie.
Drugie co do wielkości. Przy zamku wyrosło,
tam, gdzie Niemen i Wilia łączą swoje losy.
Książę Witold mu nadał prawa magdeburskie.

Kościoły różnych wyznań, cenne, zabytkowe
i rozliczne muzea z ważnych zbiorów znane.
Na Starówce przepięknie odrestaurowane
kamieniczki gotyckie i renesansowe.

Maironisa figura przechodniami gwarzy.
Uroczego ratusza budowla wspaniała,
mury miejskie, szczątkowe i Baszta Młynarzy.

Osiem znanych teatrów, prezydencki pałac...
Może dawna stołeczność znów miastu się marzy?
Reputacja mieszkańców wiele by zyskała.
2010