Józef Bułatowicz - TROCKI ZAMEK

Książe Witold wzniósł zamek we francuskim stylu.
W nim ówcześni książęta i królowie trwali.
Zniszczyły go działania wojenne Moskali.
Przez wieki był w ruinie. Dziś odnowy chwile.
Górny jest od dolnego o fosę odległy.
Ma obszerny dziedziniec, skrzydła dwupiętrowe,
liczne sale, krużganki dla zamku typowe.
Treścią murów kamienie i palone cegły.

Piękna sala balowa z gotyckim sklepieniem.
Dalej zbiory, kolekcje ciekawych przedmiotów.
Zwiedzających niezmiernie cieszą swym istnieniem.

Chętnie chciałbym tam wrócić dla jego przymiotów,
żeby sycić wzrok chętny radosnym spojrzeniem
i swą duszę wrażliwą sposobić do wzlotu.
2010