Józef Bułatowicz - Troki

Urokliwe miasteczko w jeziornej krainie.

W nim mozaika narodów współżyje od wieków,

tworząc przyszłość z wartości, które tkwią w człowieku,

Z zamku oraz z powszechnej gościnności słynie.

 

Różnych wyznań świątynie przez wieki wznoszono.

Kościół farny się oparł, cerkiew i kinesa

nieprzyjaciół najazdom i trudnym okresom,

a Madonna trocka wciąż cudowną ikoną.

 

Tradycyjne jarmarki rybne, ogórkowe

i Maryjne odpusty sławią własną jakość,

a św. Nepomucen wciąż chroni rybaków.

 

Mnóstwo ludzi ze świata co rok zwiedza Troki.

Podziwia bryłę zamku i miasta uroki,

które teraz przeżywa kolejną odnowę.

2010