Józef Bułatowicz EKSPOZYCJA NA ZAMKU W TURAIDZIE

Trwożą lochy przepastne oraz miejsca kaźni,

gdzie łańcuchy potężne przykuwano do nóg.

Penetracje podłoża od lat prowadzono,

a wystawy pradzieje zbliżają wyraźnie.

 

W morenowych odkrywkach znaleziono tutaj –

kusze,  łuki, maczugi, dzidy i pancerze,

które mieli w użyciu ówcześni rycerze.

Ręcznie, ale ze znawstwem zbroja była kuta.

 

Różnorodne narzędzia z brązu i ozdoby,

ceramika, ubiory, monet całe mnóstwo.

Ryciny przedstawiają ich domostw ubóstwo.

 

Kto zwiedzi tę wystawę,  ten wówczas się dowie,

jak żyli przed wiekami pogańscy Liwowie.

Długo będzie pamiętał ten poznawczy pobyt.