Józef Bułatowicz - Kresy


Kresy ze swą historią tkaną z zawiłości,
ziemio nasza, gdzie kwitła ojczysta kultura.
Biały orzeł swe skrzydła rozwijał i w chmurach
nieustannie szybując, strzegł Twojej wolności.

Ziemio królów i wodzów, poetów, malarzy,
bohaterskich rycerzy i ludzi nauki...
Tobie niskie pokłony pokornie ślą wnuki,
tych, którzy Cię tworzyli. Wszystkim w snach się marzysz.

Do kościołów, pałaców, twierdz sławnych i dworów,
widniejących na szlaku – od morza do morza –
wciąż docieram, a niosą mnie pragnień przestworza.

Z ksiąg czerpałem swą wiedzą, ze słów profesorów
oraz z pasji wędrówek po śladach polskości.
Chciałbym w każdym zaułku choć chwilę zagościć.
2009