Józef Bułatowicz - Osobliwości Turiady

Słynny zamek biskupi nad Gauji doliną,
zniszczony przez stulecia. Teraz odnawiany.
Dwie wieże widać z dala, część murów ściany
gospodarczych budynków,  które z wystaw słyną.

Legendarna jaskinia Gutmana przyzywa
rysunkami na ścianach, mnogością inskrypcji.
Tuż przy drodze do twierdzy, w cieniu starej lipy,
grób Róży Turaidzkiej. Wiejska, urodziwa

dziewczyna śmierć wolała, niż by ją oficer
Jakubowski miał zdobyć. Panny ukochanym
był miejscowy ogrodnik. Kościółek drewniany

stoi obok. Za nim są piękne Wzgórza Pieśni.
Park rozległy z rzeźbami stworzyli współcześni.
Z niezwykłego uroku słyną okolice.