Stefanas Pastuševskis - Gyrenimas bus

penkios merginos ne merginos
liaunos vytelës verkiai
vienę baltŕ kaip rűmai
laimingą kaip saulë
keturios juodai daţytos nađlës
mielos pav˘detojos

jos mato ją juodai
už bausmë
nes ji

vyras ne vyras
balta bus žmoną
juodostos bus –
tikrai
nes tai moterys
žaluma, žaluma
ir Neris
amžina gyrenimo linija

dygsniu siuna atskiros
akimirkos, vaizdus ir mintys
ratiosi akies tarpeklio dugne
saulës kaspinas

Verkiai, 7 rugpujűčio 2010


                                                      Vertë Inga Iwińska