"Świat Inflant" 2012

 1. Stefan Pastuszewski - Powtórzenia i brak precyzji
 2. Henryk Szylkin - Dwa kościoły
 3. Zbigniew Szymański - Kaługa (4)
 4. Stanisław Frantczak - Dziadek Heruś z Podbrodzia
 5. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - U Balińskich w Jaszunach
 6. Stefan Pastuszewski - Ortodoksja w ortodoksji
 7. Jan Strykowski - Polscy Ruscy
 8. Zbigniew Szymański - Kaługa (3)
 9. Tadeusz Zubiński - Mieszaniny inflanckie
 10. Stefan Pastuszewski Obumierająca gwara starowierów suwalsko-augustowskich
 11. Stefan Pastuszewski - Tradycyjny kalendarz
 12. Iwan Leontijewicz Jagodin - Pilipy Chreptyjowskie
 13. Krystian Frelichowski - Wizyta gości Kresów Wschodnich
 14. Zbigniew Szymański - Kaługa (2)
 15. Henryk Szylkin - Świteź
 16. Jerzy Samusik - Pałac Zabiełłów w Opitołokach
 17. Franciszek Burandt - Nasza miłość
 18. Bronisław Pastuszewski - Bydgoszcz upamiętniła Edwarda Woyniłłowicza
 19. Stefan Pastuszewski - Pozorne religioznawstwo
 20. Zbigniew Szymański - Wilno
 21. Tadeusz Zubiński - Kupić za polskie pieniądze
 22. Stefan Pastuszewski - Kilka tez o Białorusi 2012
 23. Karol Pastuszewski - Saga rodzinna
 24. Zbigniew Wawszczak - wywiad
 25. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Nad Świsłoczą
 26. Stefan Pastuszewski - Polska pomoc i carski odwet (5)
 27. Zbigniew Radosław Szymański - Anioł Rabbiego Mosze z Kobrynia
 28. Bronisław Pastuszewski - „ZAWSZE CHCIAŁEM PRACOWAĆ DLA SIEBIE I NNYCH…"
 29. Stefan Pastuszewski - Polaryzacja w łonie starowieria
 30. Stefan Pastuszewski - Tałaka na uroczysku
 31. Zygmunt Mackiewicz - Klejnot Dołęga
 32. Stefan Pastuszewski - Tragedia narodu
 33. Jan Stanisław Smalewski - W tej defiladzie udziału nie weźmiemy
 34. Stefan Pastuszewski - Kozacy starowierscy pod polskim dowództwem
 35. Stefan Pastuszewski - Będzie życie
 36. Stefanas Pastuševskis - Gyrenimas bus
 37. Stefan Pastuszewski - Encyklopedyczne błądzenie
 38. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Bogudzięki
 39. Stefan Pastuszewski - Polska pomoc i carski odwet (1)
 40. Jarosław Tadeusz Leszczyński - LUBOWO NA SUWALSZCZYŹNIE
 41. Jarosław Janczewski Płużnica – Komarova
 42. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Dwór Czeczottów i Bochwiców w Podorosku (1)
 43. Jan Stanisław Smalewski - Z kart historii nieznanej:
 44. Jarosław Tadeusz Leszczyński - U ZBIEGU TRZECH GRANIC
 45. Stefan Pastuszewski - Liczebność staroprawosławia
 46. Teresa Markiewicz - Tu wyją wilki
 47. Tomasz Wiśniewski - Menuo Juodaragis –festiwal folku, pogaństwa i patriotyzmu
 48. Stefan Pastuszewski - Rozkwit, uwiąd i tradycja starowierskiej przedsiębiorczości
 49. Anna Bolt - Białoruś – cmentarz
 50. Tadeusz Zubiński - Osobisty chutor Pana Boga (2)
 51. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Uratowany pałac w Kraskach
 52. Stefan Pastuszewski - Młoda, pozapartyjna opozycja
 53. Józef Bułatowicz - ZJAWISKOWA BUDOWLA KOWNIE
 54. Stefan Pastuszewski - Luteranie wśród katolików i staroprawosławnych
 55. Olga Łuniewa - Władza i starobrzędowcy Naddunaju: sowietyzacja 1941 roku
 56. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Dwór Dziekońskich w Czachcu
 57. Zygmunt Mackiewicz - Prus prima
 58. Tadeusz Zubiński - Jesień nad Dźwiną
 59. Grzegorz Grabowski - Ulica na 10-lecie Bractwa Inflanckiego
 60. Zdzisław Jachimecki - Z Ubiel i Wilna w świat
 61. Stefan Pastuszewski - Świadectwo starowieria w XXI wieku
 62. Józef Bułatowicz - KOWIEŃSKIE TROPY WIESZCZA
 63. Stanisław Januszkiewicz - List z Inflant