"Świat Inflant" 2012

 1. Stanisław Januszkiewicz - List z Inflant
 2. Józef Bułatowicz - KOWIEŃSKIE TROPY WIESZCZA
 3. Stefan Pastuszewski - Świadectwo starowieria w XXI wieku
 4. Zdzisław Jachimecki - Z Ubiel i Wilna w świat
 5. Grzegorz Grabowski - Ulica na 10-lecie Bractwa Inflanckiego
 6. Tadeusz Zubiński - Jesień nad Dźwiną
 7. Zygmunt Mackiewicz - Prus prima
 8. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Dwór Dziekońskich w Czachcu
 9. Olga Łuniewa - Władza i starobrzędowcy Naddunaju: sowietyzacja 1941 roku
 10. Stefan Pastuszewski - Luteranie wśród katolików i staroprawosławnych
 11. Józef Bułatowicz - ZJAWISKOWA BUDOWLA KOWNIE
 12. Stefan Pastuszewski - Młoda, pozapartyjna opozycja
 13. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Uratowany pałac w Kraskach
 14. Tadeusz Zubiński - Osobisty chutor Pana Boga (2)
 15. Anna Bolt - Białoruś – cmentarz
 16. Stefan Pastuszewski - Rozkwit, uwiąd i tradycja starowierskiej przedsiębiorczości
 17. Tomasz Wiśniewski - Menuo Juodaragis –festiwal folku, pogaństwa i patriotyzmu
 18. Teresa Markiewicz - Tu wyją wilki
 19. Stefan Pastuszewski - Liczebność staroprawosławia
 20. Jarosław Tadeusz Leszczyński - U ZBIEGU TRZECH GRANIC
 21. Jan Stanisław Smalewski - Z kart historii nieznanej:
 22. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Dwór Czeczottów i Bochwiców w Podorosku (1)
 23. Jarosław Janczewski Płużnica – Komarova
 24. Jarosław Tadeusz Leszczyński - LUBOWO NA SUWALSZCZYŹNIE
 25. Stefan Pastuszewski - Polska pomoc i carski odwet (1)
 26. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Bogudzięki
 27. Stefan Pastuszewski - Encyklopedyczne błądzenie
 28. Stefanas Pastuševskis - Gyrenimas bus
 29. Stefan Pastuszewski - Będzie życie
 30. Stefan Pastuszewski - Kozacy starowierscy pod polskim dowództwem
 31. Jan Stanisław Smalewski - W tej defiladzie udziału nie weźmiemy
 32. Stefan Pastuszewski - Tragedia narodu
 33. Zygmunt Mackiewicz - Klejnot Dołęga
 34. Stefan Pastuszewski - Tałaka na uroczysku
 35. Stefan Pastuszewski - Polaryzacja w łonie starowieria
 36. Bronisław Pastuszewski - „ZAWSZE CHCIAŁEM PRACOWAĆ DLA SIEBIE I NNYCH…"
 37. Zbigniew Radosław Szymański - Anioł Rabbiego Mosze z Kobrynia
 38. Stefan Pastuszewski - Polska pomoc i carski odwet (5)
 39. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Nad Świsłoczą
 40. Zbigniew Wawszczak - wywiad
 41. Karol Pastuszewski - Saga rodzinna
 42. Stefan Pastuszewski - Kilka tez o Białorusi 2012
 43. Tadeusz Zubiński - Kupić za polskie pieniądze
 44. Zbigniew Szymański - Wilno
 45. Stefan Pastuszewski - Pozorne religioznawstwo
 46. Bronisław Pastuszewski - Bydgoszcz upamiętniła Edwarda Woyniłłowicza
 47. Franciszek Burandt - Nasza miłość
 48. Jerzy Samusik - Pałac Zabiełłów w Opitołokach
 49. Henryk Szylkin - Świteź
 50. Zbigniew Szymański - Kaługa (2)
 51. Krystian Frelichowski - Wizyta gości Kresów Wschodnich
 52. Iwan Leontijewicz Jagodin - Pilipy Chreptyjowskie
 53. Stefan Pastuszewski - Tradycyjny kalendarz
 54. Stefan Pastuszewski Obumierająca gwara starowierów suwalsko-augustowskich
 55. Tadeusz Zubiński - Mieszaniny inflanckie
 56. Zbigniew Szymański - Kaługa (3)
 57. Jan Strykowski - Polscy Ruscy
 58. Stefan Pastuszewski - Ortodoksja w ortodoksji
 59. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - U Balińskich w Jaszunach
 60. Stanisław Frantczak - Dziadek Heruś z Podbrodzia
 61. Zbigniew Szymański - Kaługa (4)
 62. Henryk Szylkin - Dwa kościoły
 63. Stefan Pastuszewski - Powtórzenia i brak precyzji