Maria Szafran - Pamięci Czesława Niemena

Na pograniczu

nocy i dnia sen malinowy
rozesłał
wici o Wasiliszkach
w dolinie Niemna ptakiem
być trudno po śmierci

prawda podumiera
a świat
nadal dziwny