Irena Batura - Niebo nad Mieruniszkami

Ślady dróg na starych mapach
Teren jest już inny
I ta z Grodna na Prusy
i ta z Mazowsza
na wielu odcinkach zarosły
I nie ma już dawnej granicy
dzielącej Prusy
od Wielkiego Księstwa Litewskiego
Pamiętają ją tylko
ruiny kościoła ewangelickiego
Między fragmentami gotyckich murów
drzewa wybiegają od nadpalonych posadzek
koronami ku niebu
zaburzając powietrzne kanały bocianów
pomagające skrzydłom wznosić się i opadać
i gniazdo opustoszało
A może to mieszkańcy sprzed wieków
tu pogrzebani
przeistoczeni w soki drzew
przecierają niebo
by oglądać dawne dzieje

28.06.2012

Również tego autora