• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Irena Batura - Niebo nad Mieruniszkami

  Ślady dróg na starych mapach
  Teren jest już inny
  I ta z Grodna na Prusy
  i ta z Mazowsza
  na wielu odcinkach zarosły
  I nie ma już dawnej granicy
  dzielącej Prusy
  od Wielkiego Księstwa Litewskiego
  Pamiętają ją tylko
  ruiny kościoła ewangelickiego
  Między fragmentami gotyckich murów
  drzewa wybiegają od nadpalonych posadzek
  koronami ku niebu
  zaburzając powietrzne kanały bocianów
  pomagające skrzydłom wznosić się i opadać
  i gniazdo opustoszało
  A może to mieszkańcy sprzed wieków
  tu pogrzebani
  przeistoczeni w soki drzew
  przecierają niebo
  by oglądać dawne dzieje

  28.06.2012