Archiwum Miesięcznika Akant "Świat Inflant" 2013

 1. Tadeusz Borysewicz - Zamek – myza w Sangaste
 2. Stefan Pastuszewski - Zrozumieć ludzi i czasy
 3. Jeremi Sidorkiewicz - Geopolityczne tęsknoty i marzenia
 4. Grzegorz Pieńkowski - Gdzieś w ostatecznej krainie
 5. Jeremi Sidorkiewicz - Ziemia narodowości litewskiej
 6. Włodzimierz Ślęzak - Wiadomości o raskole
 7. Stanisław Januszkiewicz - Lód na Jeziorze Dryświackim
 8. Jeremi Sidorkiewicz - Prawda wyborcza
 9. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Pałacyk Szwykowskich i Piłsudskich w Czabiszkach
 10. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - W Borejkowszczyźnie u Syrokomli
 11. Czesław Dziemidowicz - Kwitajny-Quittainen Moja Ojczyzna - część 3
 12. Jeremi Sidorkiewicz - Dzieci na służbie u Lansbergisa
 13. Karol Pastuszewski - Leon Brodowski (1918-2013)
 14. Magdalena Grupa - Model rodziny staroobrzędowej w Polsce.
 15. Sławomir Mierzejewski - Spór o uniwersytet
 16. Stefan Pastuszewski - Nie zatopiona jeszcze wyspa
 17. Jeremi Sidorkiewicz - „Vilnija" w natarciu
 18. Rafał Jaworski - Słowo ikonofila
 19. Bogdan Zapalski - KOENIGSBERG – KRÓLEWIEC – KALININGRAD – ?
 20. Czesław Dziemidowicz - Kwitajny-Quittainen Moja Ojczyzna część 2
 21. Paulina Komza - Ale Polska ni na krok ode mnie nie odstępowała
 22. Stefan Pastuszewski - Monumentalna monografia
 23. Maria Szafran - Pamięci Czesława Niemena
 24. Edmund Pietryk - Przepowiednia
 25. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Pałac Wagnerów w Solecznikach
 26. Ryszard Sidorkiewicz - RÓŻE
 27. Jeremi Sidorkiewicz - Jak kochają nas Litwini
 28. Henryk Szylkin - Ponary
 29. Zbigniew Radosław Szymański - Starowierzy z Wierzby
 30. Michał Damazyn - Profesor Ludka
 31. Joanna Gładykowska - Lekcja polskości
 32. Czesław Dziemidowicz Kwitajny – Quittainen Mała Ojczyzna
 33. Stanisław Wołodźko - I K O N A
 34. Roman Sidorkiewicz - Sport i kultura fizyczna na Inflantach
 35. Bogdan Zapalski - FENOMEN INFLANT
 36. Zygmunt Mackiewicz - Zapomniana bitwa
 37. Bronisław Pastuszewski - INFLANTY PO RAZ KOLEJNY ZDOBYTE
 38. Stefan Pastuszewski - Po co badać staroprawosławie
 39. Józef Jacek Rojek - Typowy Inflantczyk
 40. KRZYSZTOF SIDORKIEWICZ - Józef Mackiewicz.- Zapomniany Wilnianin
 41. Irena Batura - Strata
 42. Michał Pasternak - Narewskie fortyfikacje
 43. Jeremi Sidorkiewicz - Wśród Tajów i Khmerów
 44. Stefan Pastuszewski - Jak mieszkać ekologicznie
 45. Roman Sidorkiewicz - Estońskie rysie wzbogacają naszą faunę
 46. Bronisław Pastuszewski - Z HISTORII POMNIKA „POLSKICH LEGIONISTÓW" W DYNEBURGU
 47. Henryk Szylkin - Syrokomla
 48. Antoni Wojciechowicz - Ekspatriacja z Wilna
 49. Roman Sidorkiewicz - Estonia potęgą w łupkach bitumicznych
 50. Irena Batura - Zimowa inwersja
 51. Anna Szukstule - Dyneburg – miasto polskie
 52. Piotr Kulpa - Polska gazeta i kościoły
 53. Sławomir Oleksiejuk - Świat Inflant
 54. Irena Batura - Znad Gaładusi
 55. Irena Batura - Pan Pachucki z Tauroszyszek
 56. Jarosław Tadeusz Leszczyński - Glinciszki – Dubinki
 57. Grzegorz Grabowski - Deportacja świadków Jehowy
 58. Książki T. Zubińskiego o Inflantach
 59. Wacław Arefijewicz Fiedotow - Deportacja starowierów z Augustowszczyzny
 60. Stefan Pastuszewski - Starowierska fantasy
 61. Helena Romaszewska - Moi starowiercy
 62. Irena Batura - Niebo nad Mieruniszkami
 63. Henryk Szylkin - Ausztagirska litania
 64. Marian Florków - Balga, komturia za miedzą
 65. August Sabbe - ostatni estoński partyzant
 66. Stefan Pastuszewski - Przepyszne dwory, urokliwe lamusy
 67. Jarosław Tadeusz Leszczyński - WOKÓŁ JEZIOR BRASŁAWSKICH
 68. Wojciech Kawiński - Droga /starowiery/
 69. Stefan Pastuszewski - Ślady staroprawosławia w malarstwie polskim
 70. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Ordynacja Tyszkiewiczów na Zatroczu
 71. Zygmunt Mackiewicz - 600-lecie Chrztu Żmudzi
 72. Joanna Bogudał-Borkowska - Koniec czy początek świata tolerancji?
 73. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Dwór w Wysokim Dworze
 74. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - „Witkiewiczowski" dwór w Urdominie
 75. Edmund Pietryk - Kresy
 76. Henryk Szulkin - Wigilia w Santoce
 77. Zygmunt Mackiewicz - Litewska Fatima
 78. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - Pałac Kruszewskich w Lejpunach
 79. Zbigniew Szymański - Kaługa (5)
 80. Stefan Pastuszewski - Archetyp wczesnego chrześcijaństwa
 81. Henryk Szylkin - Nadłokajski kwietnik