Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wyemitowały w 2015 roku zbiór 13 artykułów, dotyczących sytuacji w staroprawosławnych enklawach na terenie Budziaku (Budżak), czyli wschodniego terytorium delty Dunaju sięgającego aż po Odessę, zwanego z ukraińska Podunawiem. W średniowieczu w tym wieloetnicznym regionie mieszkali Tatarzy z ordy budziackiej, których podbiło Imperium Osmańskie, aby na początku XIX wieku wejść w skład Imperium Rosyjskiego, a potem ZSRR. Region ten po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku  stał się najbardziej na południowy – zachód wysuniętym skrawkiem Ukrainy, choć z punktu widzenia geopolitycznego aż się prosi, aby była to południowa, przymorska kontynuacja Besarabii czyli obecnej Republiki Mołdawskiej (Mołdowa).

Kryzys gospodarczy na Białorusi postępuje, co prowadzi do stopniowego demontażu państwa socjalnego, jakim dotąd była republika.

Białoruski Rząd uwolnił we wtorek ceny chleba, mleka, mięsa i jajek. Wcześniej były regulowane przez ministerstwo han­dlu. Zdaniem ekspertów ceny te wzrosną teraz o 10-15 proc. Narodowy Bank Białorusi poinformował, że w ostatnich 11 miesiącach eksport spadł o 24,8 proc, a inflacja w 2015 r. wyniosła 12 proc.

Minister spraw we­wnętrznych Łotwy Ri­chard Kozłowski przy­znał w jednym z wywiadów telewizyjnych, że jego kraj zamierza odgrodzić się od Rosji - donosi TVN 24. Aby postawić mur i „wzmocnić swoją gra­nicę", potrzeba czterech lat i 17 min euro. Resort domaga się uwzględnie­nia tej kwoty w pracach nad nowym budżetem.

Liczne protesty i głodówki były zorganizowane przez Polaków, członków Stowarzyszenia "Polonia" w Mińsku. To dzięki ich staraniom i staraniom prezesa Wiktora Dmuchowskiego "Czerwony Kościół" w Mińsku, jako pierwszy został zwrócony Polakom i katolikom Mińska. To był wielki sukces, bo to były czasy ZSRR, niebezpieczne i ciężkie. Prezes z tego samego powodu został pozbawiony pracy na wyższej uczelni pedagogicznej w Mińsku i musiał wyjechać do Polski.

Strona 1 z 2

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org