Seung Sahn - Ludzka droga, przeł. Robert Bączyk

Przychodzenie z pustymi rękami,
odchodzenie z pustymi rękami - to ludzkie.
Kiedy się rodzisz - skąd przybywasz?
Kiedy umierasz - dokąd idziesz?
Życie jest jak przepływający obłok, który się pojawia.
Śmierć jest jak przepływający obłok, który znika.
Życie i śmierć, przychodzenie i odchodzenie
są również takie, jak to.
Jest tylko jedna rzecz, która zawsze pozostaje czysta.
Jest czysta i jasna, niezależna od życia i śmierci.
Zatem, co jest tą jedną czystą i jasną rzeczą?

                                                  Z angielskiego przełożył Robert Bączyk, „Kompas Zen”