Teresa Kaczorowska cieszy się też uznaniem jako poetka. Wiele jej wierszy przetłumaczono na języki obce: angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukraiński, litewski, węgierski, czeski, serbski. Publikowano je w pismach literackich w Polsce i za granicą, licznych portalach internetowych, niektóre ukazały się w antologiach zbiorowych, m.in. w angielskojęzycznej antologii współczesnych pisarzy polskich "Contemporary Writers of Poland" (USA 2005), "Według poety" (Warsaw 2006), "Słowa bielsze od śniegu" (Wrocław 2006), "Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich" (Dortmund, Katowice 2006), węgierskiej antologii poezji polskiej XX-XXI wieku „A Csend Visszhangjai” (Keszthely, 2010), antologii współczesnych sztuk słowiańskich „Między Ochrydą a Bugiem” (Krosno, 2011) oraz wielu innych.

Powiedzenie Sokratesa „wiem, że nic nie wiem” wyraża ogromną mądrość przejścia z jej pewności w świadomość jej braku. Zawiera pozorny paradoks uczynienia z niedostatku pełnię przeświadczenia o nim. Kończy się jeden etap dziania się i za pomocą impulsu antytezy, krystalizuje się synteza, która jest podstawą nowej operacji myślowej. Poziom świadomości podnosi się, narasta a w efekcie rodzi się kwintesencja, że tak naprawdę nic nie można wiedzieć.

Swej rówieśnicy Zuzanny nie widziałam od kilku lat. Nagle przywitała mnie na ulicy z niezwykle poważną miną. - Czy pamiętasz jeszcze mojego wujka Piotra? Skup się i spróbuj sobie przypomnieć. - Bez jaj! Od czwartego roku życia wszystko pamiętam, a twój wujek zmarł, gdy miałam 44 lata! Kobieta zbladła i odskoczyła jak rażona prądem. - Skąd możesz wiedzieć, że zmarł??? - Przecież po jego śmierci widywałyśmy się wielokrotnie i nie raz mi opowiadałaś o jego ostatnich chwilach. - Możliwe, ale jakoś sobie nie przypominam. Czy mogłabyś przysięgnąć na Pismo Święte, że wiesz to ode mnie, a nie z jakiegoś innego źródła? - Mogłabym, ale po ulicach nie chodzę z Biblią jak Świadek Jehowy. - To przysięgniesz u mnie w domu. Zapraszam na kawkę.

Antycypacja na podstawie opracowania: „DROGA RYMU" rozdział „Po Igraszkach Sztuka". Pierwodruk: „Przegląd Współczesny" 1929 r. nr 91 (listopad). Powtórzony w zbiorze artykułów o literaturze i sztuce „Tędy" Artykuły 1930 r. Warszawa.

Kim był Tadeusz Peiper? Kilka słów repetycji. Urodzony w Krakowie, 3 maja 1891 r. w rodzinie zasymilowanych Żydów. Poeta i dramaturg, teoretyk awangardy, zwany „papieżem awangardy". Twórca Awangardy Krakowskiej (lata 1922-1927) oraz wydawca własnego pisma artystycznego „Zwrotnicy". Pismo wychodzące w dwóch rzutach, w latach 1922-1923 i 1926-1927. Ukazało się ogółem 12 numerów, po sześć w każdej serii. Pismo posłużyło Peiperowi do wypowiadania własnego credo artystycznego.

Zauważmy jak to proroctwo, o Bestii występującej z morza,  idealnie opisuje praktykę współbytowania ludzi (bo nie człowieka) naszych czasów: - nikt nie może kupić i sprzedać, doradzić i usłużyć, a nawet legalnie zarobić na swe utrzymanie bez NIP-u, konta bankowego, jakiejś koncesji, szczególnych uprawnień, rejestracji urzędowej, ZUS-u itd. Biblia Tysiąclecia sugeruje w przypisie m.in., że „trzy szóstki to wcielone zaprzeczenie niedoskonałości”. Być może to błąd redakcyjny w Jej wydaniu trzecim i winno brzmieć ”trzy szóstki wcielone to zaprzeczenie doskonałości”. Tak: -  „zaprzeczenie doskonałości”. Sumy wartości cyfrowej liter nie odczytano dotąd jednoznacznie.

Strona 1 z 11

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org