Ariana Nagórska - Karnawałowa lekcja umiaru i optymizmu

Ludzie na ogół wszędzie wkurzają się i narzekają, że ktoś im zrobił przykrość, nie spełnił oczekiwań, nie docenił, oszukał, niesprawiedliwie potraktował, lub pełniąc odpowiedzialną funkcję (lekarz, policjant, urzędnik itp.) wykazał się złą wolą, nie czyniąc tego, co było jego obowiązkiem.

Pyszałek Doskonały w takich sytuacjach, choć jest nawet bardziej od bliźnich krytyczny w ocenach tego świata, zachowuje jednak niezmącony spokój wewnętrzny i pogodę ducha, mówiąc Sobie: – Nie ma i być nie może ludzi doskonałych! Nawet JA jestem doskonały wyłącznie jako Pyszałek, a w wielu innych sprawach… niekoniecznie. Przykładowo, na odpowiedzialnym stanowisku raczyłbym być niedoskonały z powodu lenistwa!

styczniowe przedpołudnie 7 I 2016

Również tego autora