Leszek Wierzchowski - Amorałki (4)

Jak kobietę uszanować                             

By kobiecie oddać cześć –
Jeśli kochasz to ją  pieść!


Nie gwałcę pań                             

Znając dobre obyczaje,
Taką biorę, co mi daje.


Tusza i seks                             

Koniec pożycia -
Początkiem tycia!


Chory świat                             
 
Na ten świat obłędnie chory,
Nic zdrowszego niż amory!

Również tego autora