Jerzy Hłond - Myśli

* * *
Bohaterem się bywa na zawołanie, a później tylko drobna wzmianka drobnym drukiem ku pamięci.


* * *
Słowo słowem, ciało ciałem, a gdzie miejsce dla człowieka?


* * *
Polityczne zaangażowanie jest tym, czym błądzenie w lesie.