Sonia Blank - Wrzesień, morze i codzienność

Wrzesień przyszedł z pustymi rękoma
Zaoferował tylko codzienność i morze
Choć oczekiwałam wiele więcej
Przyznaję zaskoczona
Że wrześniowa ubogość
Dała mi przestrzeń