Helena Romaszewska - Woda Lete

miłość
przez ścianę przejdzie
przez beton przez taflę lodu
przez problem najczarniejszy
na słoneczną stronę
przejdzie
bez złości bez zawiści
spojrzy bez rozpaczy
bo lepiej widzi