Helena Romaszewska - W piąstce

kamień
jeszcze wczoraj
może beztrosko
a może już bez życia
leżał na boku
po północnej stronie
 
to niemożliwe wprost
przeistoczyć się

przetoczyć się samemu
bliżej i bliżej jasnej mocy
w objęcia wygrzanych słońcem
rozchodników
 
nie znoś kamieni mówi mama
i bez tego jest ciężko w domu
 
to nie kamień mamo
jest gorący
czuję jak w nim bije
ludzkie serce