Bonawentura Michał Wierzejewski - Małe ptaki i wieczór

Małe ptaki są szczęśliwe tego wieczoru. O ile znać mogą szczęście.
To jeszcze dzień, nie noc.
Ciepły i suchy.
Już nie spiekota.
Jeszcze nie susza.
Nie noc.

Nie ta noc.
Ta noc


Pozwoli umilknąć - na chwilę - przez tamte drzwi -
- aż do świtu.
Pełnia.

Są spokój i niebo bezchmurne, które szczęśliwymi czynią małe ptaki.