Aleksandra Bieńkowska - Tuż nad sercem

Pośród wierszyków
I innych przystawek
Nasze ciała
Ciasno przylegające

Wysyłane sobie
Jak znaczki pocztowe

Jak zwykle zaprzeczasz
Jakoby krajobraz za oknem
I zakręcone włosy
Miały z tym coś wspólnego

Powiedz dlaczego

Przecież wiesz
Że obudzimy się
W tej samej wannie