Ludzie na ogół wszędzie wkurzają się i narzekają, że ktoś im zrobił przykrość, nie spełnił oczekiwań, nie docenił, oszukał, niesprawiedliwie potraktował, lub pełniąc odpowiedzialną funkcję (lekarz, policjant, urzędnik itp.) wykazał się złą wolą, nie czyniąc tego, co było jego obowiązkiem.

Pyszałek Doskonały w takich sytuacjach, choć jest nawet bardziej od bliźnich krytyczny w ocenach tego świata, zachowuje jednak niezmącony spokój wewnętrzny i pogodę ducha, mówiąc Sobie: – Nie ma i być nie może ludzi doskonałych! Nawet JA jestem doskonały wyłącznie jako Pyszałek, a w wielu innych sprawach… niekoniecznie. Przykładowo, na odpowiedzialnym stanowisku raczyłbym być niedoskonały z powodu lenistwa!

styczniowe przedpołudnie 7 I 2016

Środowiska literackie (winieta)

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Mielcu prężnie działał Klub Twórców i Sympatyków Kultury Sęk. W swoich szeregach skupiał ponad 70 członków, zaangażowanych w szeroki zakres dyscyplin takich jak: muzyka, literatura, kabaret, dziennikarstwo, plastyka itd. Po kilkuletnim okresie działalności, po okrzepnięciu poszczególnych grup, naturalną konsekwencją było wydzielenie się grupy młodych poetów, którzy 28 lutego 1985 roku powołali Mielecki Klub Młodych Pisarzy z siedzibą w Mielcu.

Poetyckie prześwity

Kiedy poproszono mnie o napisanie na temat poezji Stanisława Harli, doznałem uczucia zmierzenia się z twórczością odległą w przestrzeni czasowej obejmującą przedział od drugiej połowy lat dwudziestych XX wieku, aż do lat siedemdziesiątych 20. stulecia, jednak na wskroś bliską w znaczeniu topograficznym i kulturowym. Pisanie o człowieku, z którym zetknąłem się w relacjach interpersonalnych w pierwszych przedbiegach własnych prób literackich, stwarza cały konglomerat subiektywnych odczuć.

(o poezji Łyczezara Seliaszkiego)

Łyczezar Seliaszki – poeta, prozaik, tłumacz, znany i ceniony nie tylko w Bułgarii, ale też w Wielkiej Brytanii, Polsce wydaje obecnie w naszym języku drugi (po tomie Inny głos z 2014 r.) wybór wierszy. Tyle że tym razem znacznie obszerniejszy. Ze względu na objętość i zawartość, sądzę, w pełni reprezentatywny dla jego dotychczasowego dorobku. Ciekawy i inspirujący do przemyśleń, jakimi chętnie się tu z Czytelnikami dzielę.

Strona 1 z 12

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org