Rafał Jaworski - * * * (Uprawiam parę arów słow)

* * *


Uprawiam parę arów słów
niskopienne przeszczepy
górskiej dziczki  –  ogródek skupienia

Po jego brukwi i różach
nocą bezsenną
galopuje błędny cień rycerza
Gniew i cisza włączają swe serwery
aktywują kody dostępu do ścieżek buntu


Szkody w porannej rosie
uzupełniam łzą suchą
Na rabatach cynii grządce czosnku
maskuję przed sąsiadem
kopyt ślad srebrny

Skąpo światła
Prawd nie do życia
wskrzesza się we mnie
tłum
i gotów

na lincz

Nie jestem poetą
Nie jestem człowiekiem czystym
nie bywam
nie potrafiłbym być

Również tego autora