Estera Modnicka - Stworzona

na obraz i podobieństwo
-  ile w tym twórczoboskiego geniuszu,
albowiem w głębi duszy bywam oślicą.