Damian Skawiński - Litania pięciu wierszy

Chcę napisać wiersz pierwszy
co mnie samego odsłoni
i będę krzyczał i milczał
i będę znaleziony nagi nagi

Chcę napisać wiersz drugi
co ciebie tobie odsłoni
i będziesz czytał i myślał
i będziesz zagubiony nagi nagi


Chcę napisać wiersz trzeci co do Boga mówi choćby co do Złego mówi choćby i nawet bez odpowiedzi

Chcę napisać wiersz czwarty zrodzony z dzieła sztuki
ja obcowałem a on powie
jak było i co z tego dla mnie

Chcę napisać wiersz piąty
o tym że piszę żeby nie zapomnieć
o tym że piszę wiersz kolejny
co życie poety poświęci na czworo